Fujitsu General Pty Limited


Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm điều hòa không khí ở có trụ sở đặt tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1936.

Với hơn 14 văn phòng đại diện đặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 1989, công ty được biết đến trên toàn cầu với tên Fujitsu General Limited. Công ty quyết định dành nhiều thời gian cho việc tập trung nghiên cứu, sản xuất về công nghệ điều hòa không khí. Việc tập trung này đã dẫn đến sản phẩm do Fujitsu General sản xuất trở thành 1 tiêu chuẩn hàng đầu đẳng cấp thế giới.